Ekonominin İnsanlar Üzerindeki Büyuk Etkisi

Son günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar başta döviz kurlarındaki artıştan dolayı temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere çok sayıda üründe yaşanan fiyat artışı vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Ekonomik krizler sadece işsizliğin artmasına yol açmakla kalmazlar, aynı zamanda insanların yaşam standartlarına ilişkin bir düşüşe de neden olurlar. İşsizlik sonuçta yoksulluğun yaşanmasınada neden oluyor. Ekonomi bilimine göre kriz, bir ülkedeki arz-talep dengesinin bozulması, ekonomideki yapısal faktörlerle, ekonominin finansal kesimi arasındaki uyumsuzluk olarak adlandırılmaktadır.

Ekonomik krizler işsizlik, yoksulluk, açlık, ruhsal sorunlar gibi bir çok sosyoekonomik etkileri olur. Bir ülkenin ekonomik refah düzeyi o ülkenin vatandaşlarina dünyadaki yerini ve kalitesini belirler. Toplumda bireylerin ekonomik durumu onun davranışlarına, geleceğe dair planlarına ve sosyal durumunu olumlu veya olumsuz direk etkiler. Çünkü insan yaşamı aslında ekonomi ile doğrudan ilintilidir. Ekonomisi iyi ve kötü iki devletin insanlarını karşılaştırıp insan ve yaşam üzerine analiz yapabilirsiniz.

Bireyin ekonomik düzeyi, toplumsal durumunu ve rolünü önemli ölçüde değiştiren temel etkenlerin başında yer alır. Ekonomik durumu düşük ve yetersiz olan bireyler beslenme, konut gibi temel gereksimlerini karşılayamaması önemli bedensel, ruhsal hastalıklara yol açacak düzeye çıkabilir. Bu insanların gelecek korkusu, güvensizlik, toplumsal ilgiden, saygıdan ve saygınlıktan yoksun kalma korkusu hissetmeye başlayabilir. Ayrıca düşük ve yetersiz Ekonomik durumun yarattığı Aile içi tartışmalar başta eşler arası boşanma olmak üzere, gençler arasındaki işsizlikte yine Aile arasındaki tartışmayı büyütür.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar gerek ülke gerekse birey düzeyinde pek çok yıkıcı etkisi olabiliyor. Ekonomik krizler temel olarak işsizlik, gelirin azalması, sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğin artması, yoksulluğun artması, bunların sonucunda hayat standartlarının değişmesi gibi hayatı etkileyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sonuçların etki alanları büyüdükçe yaşanılan krizler önemli bir sosyal sorun olarak kabul edilmektedir.

Erkan Sarıkaya

Serhat Yaşam Dergisi İmtiyaz Sahibi

Göz Atın

Bursa, Science Expo’ya hazırlanıyor

 Bursa’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2012 yılında başlayan, pandemi nedeniyle iki yıldır …

Bir cevap yazın