Kars ve Ardahan’da Yaşamış Molokanlar Kimdir?

1876-77 Rus-Türk savaşı sonucu, Ruslar tarafından Kars yöresine yerleştirilmiş dini-etnik bir gruptur. Tevrat ve incil’in ana ilkeleri etrafında birleştirilen ve yefim diye bilinen birini peygamber olarak kabul eden Molakanların, bir de “güneş kitabı” adı verilen 18. yüzyılda kaleme alınmış kutsal kitapları vardı. Molakan, Rusça süt içenler anlamına geliyordu. beyaz rus asıllı, son derece muhafazakâr olan bu topluluk, Hz. Musa’nın on emrini de bir inanç sistemi olarak kabul etmişlerdi.

1600’lü yıllarda Rus ortodoks kilisesine katılmayı, 200 günlük süt (Moloko) orucunu ve çarın dini iktidar sahibi olmasını redden bir grup. 1800’lü yıllarda ise, ülkeden sürülmek zorunda kalmışlar, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardır.

Rus köylüleri arasında 18. yüzyılda ortaya çıkan bir tarikattır. resmî ortodoks kilisesinin aksine bu mezhep, kilisenin bütün sırlarını reddeder. bu mezhepte ruhban sınıfı yoktur kiliseye gitmek ise inananların toplantısı sayılır. bu esnada seçilen din görevlileri ayini yönetirler.

Molokanlar dini kitaplardan sadece insanın ruhunu besleyen “manevî süte” benzettikleri incil’i okurlar.

Zorunlu askerlik hizmetini de reddeden Hıristiyan tarikattır. Büyük çoğunluğu, askerlik konusundaki bu duruşlarından ötürü 1921’de Türkiye’den ayrılarak SSCB’ye göç etmiş, kalan son 500 Aile de 1962 yılında Yürkiye’yi terk etmiştir. Bugün büyük çoğunluğu Rusya ve Ermenistan’da yaşamakta olan bir topluluktur. ABD’de de çok sayıda Molokan yaşamaktadır.

Göz Atın

Ardahan Kurtuluş Yıldönümü Ankara’da Kutlanacak

Merkezi Ankara Çankaya’da bulunan ve Başkanlığını Yücel Aktaş’ın yaptığı Ankara Ardahan İl Derneği, Ardahan ilinin …