Ormanların Kardeşliği Platformu, KAI Ormanları İçin Ankara’nın Yolunu Tuttu

Ormanların Kardeşliği Platformu, Kars, Ardahan, Iğdır’ın 100 yıllık biriken sorunlarını Ankara’ya götürmeye başladı.
Yeryüzü ağaçla anlam kazanır, onunla güzelleşir. Ağacın olmadığı çorak topraklarda hayat yaşanmaz hale gelir. Ağaçların başta biz insanlar olmak üzere bütün canlılara sayısız faydası vardır. Hatta insanların ve tüm canlıların yaşamlarını devam etmesi için ağaçların, ormanların varlığı bir zorunluluktur. Bu sebepten dolayı KAI bölgesindeki ormanlarda yapılan yanlış kesimin son bulması, doğanın bozulmaması ve gelecek nesillere emanet edilmesi için Ormanların Kardeşliği Platformu Ankara’nın yolunu tuttu.

KARS, ARDAHAN, IĞDIR illerini temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK) ortak talebi doğrultusunda kurulan Ormanların Kardeşliği Platformu ; Kars, Ardahan ve Iğdır bölgesinde bulunan Sarıkamış, Göle ve Şenkaya ormanlarının usulsüz bir şekilde kesilmesi sebebiyle 18.06.2020 perşembe günü saat 14.00’da Tarım ve Orman Bakanlığına ziyarette bulundu.

Ormanların Kardeşliği Platformunun Sözcüsü Asım Karabacak, Platform Koordinatörü Mustafa Küpeli, Platform Sekreteri Serhat Deli, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Ankara KAI Fed. Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Göle Dernek Başkanı Hüseyin Kızılateş, Göle Derneği Onursal Başkanı Metin Demir, Senemoğlu Dernek Başkanı Zarif Çapan, Gedik Dernek Başkanı Remzi Hışır, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Akif Özkaldı ,Genel müdür yardımcıları, Daire başkanları ile görüşme sağladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı : Bölgenin yeşillenmesi ve usulsüz kesilen ağaçların engellenmesi noktasında Ormanların Kardeşliği Platformu ile ortak çalışacağını ifade etti.

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ; ” Göle Orman İşletme Müdürlüğü 1940 yılında kuruldu. Bölgedeki kurulan ilk orman işletme müdürlüklerinden birisidir. 10 yıl önce her ilde orman işletme müdürlüğü olması gerekçesi ile kapatıldı.

Fakat Orman İşletme müdürlüğünün kapanması orman açısından büyük bir felakete dönüştü. Bunu durdurmanın yolu biran önce Göle Orman İşletme Müdürlüğünün açılması ile sağlanacaktır.

Diğer taraftan Karınca Düzü her ne kadar Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı olsa bile alan olarak Göle ormanları ile içiçedir. Ve Göle merkezine sadece bir buçuk kilometredir. Fiilen Göle Orman şefliğinin yetki alanıdır. Buda dikkate alındığında Göle Orman sahasının geniş olduğunu ve mutlaka bir işletme müdürlüğünün kapasitesiyle kontrol edileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Göle’ de Orman işletme müdürlüğünün açılmasına dair sözü alarak buradan çıkmak istiyoruz. Bu konudaki ısrarlı talebimize olumlu karşılık vermenizi bekliyoruz Sn. Bakanımız” dedi.
Bunun yanı sıra Ormanların Kardeşliği Platform Sözcüsü Asım Karabacak ; Ormanların denetimi , kontrolü ve kaçak kesimlerin önlenmesi amacıyla, başta orman köyleri olmak üzere her köyde, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti, okul müdürü, köy imamı ve gönüllü gençlerden oluşan OrmanKoruma Gruplarının kurulması kararlaştırıldı.
Her köye, bölgenin iklim ve toprak yapısına uyumlu ortalama 1000 adet fidan dikimine 2020 Ekim ayında başlanacak.

Ayrıca Platform Sözcü Asım Karabacak’ın; Türkiye coğrafyasında sadece Sarıkamış, Şenkaya ve Göle ilçelerinde bulunan SARIÇAM ağaç türünün Endemik Ağaç olarak kabul edilip kayıt altına alınması ve buna uygun korunma önlemlerinin alınması yönündeki önerisi bakan ve bürokratları tarafından da olumlu karşılandı .
Milletvekilimiz Orhan Atalay “orman işletme müdürlüğünün açılması için, endemik ağaç kriteri bile tek başına yeterlidir” diyerek ihale ve müteahhit kesimlerine son verilmesi ve yaşı dolmuş ağaçların kontrollü kesimi ve akabinde fidanlama çalışmalarının yapılması gerektiğini belirterek ; bütün bu çalışmalara orman köylülerinin dahil edilmesini istedi. Bu öneriler bakanlıkça da uygun görüldü.

Metin Demir orman bilincini geliştirmek adına, köylere fidan dikiminin önemine dikkat çekti.
Platform koordinatörü Mustafa küpeli , arıcılığın geliştirilmesi için eğitim ve faizsiz ve mümkünse hibe destek ve teşviklerinin hayatı geçirilmesi talebinde bulundu. Bakan yardımcısı ve bürokratlar bal ormanı projesi kapsamında bunların var olduğunu belirtti.

Sn. Bakan ve bürokratlar ile görüşme halindeyken Sn. Bakan yardımcısının Erzurum Bölge müdürü ile canlı bağlantı kurdu. Ormanların Kardeşliği Platformunun yetkililerini davet etti. Erzurum Bölge müdürü, bölgedeki ormanlar ile ilgili ortak çalışmak için Ormanlar Kardeşliği Platformunu bekliyoruz dedi.

Bakanlık makamındaki görüşmemize takiben Orman Bakanlığının bahçesinde pandemi koşullarının elverdiği ölçüde bir araya gelebilen özelikle Ankara’da bulunan STK’larımız başta olmak üzere İstanbul’daki bazı STK başkanlarımızla, Milletvekilimizin de katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Bu basın açıklamasında Milletvekilimiz ve Platform sözcüsü taleplerimizin tamamının olumlu karşılandığı yönünde ve bundan sonra Göle Orman İşletme Müdürlüğünün kurulması, yaşını doldurmuş ağaçların kontrollü kesimi, kesim alanlarının ve diğer orman büyüme alanlarının fidanlanmasi, köylere fidan dikimi kararı alınmıştır. Bu bilgiler basın ile paylaşıldı. Programa katılan STK başkanları ise olumlu sonuçlar neticesinde memnuniyeti dile getirmiştir.

Ormanların Kardeşliği Platformunun 25 konu başlıklı çalışma alanlarının ilki olan Göle Orman İşletme Müdürlüğü ve bölge ormanlarının korunması konusundaki önceliği ile ilk adımı başarıyla atılmış. Sorumlu kurum ve yetkililerden destek elde edilmiştir. Bundan sonra hem bu adımın devamı hemde diğer başlıklarımızın takibi için platformumuz kurumsallaşmasını tamamlayarak hemde daha güçlenerek devam edecektir. Katkısı ve emeği geçen Milletvekillerimize, bürokratlara, kurum yetkililerine, STK başkanlarına ve bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan, omuz veren duyarlı çevreci vatandaşlarımıza minnettarız. Sağ olsunlar var olsunlar. Birlikte olduğumuz sürece sorunlarımızın üstesinden geleceğimizi bugün bu küçük adımla yaşayarak emin olduk.

Erkan SARIKAYA/Ankara/Serhat Birikim

Göz Atın

Ardahan Göle İlçesinde 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Ardahan Göle ilçesinde 27 Eylül 2022 Salı akşamı saat 17.08’de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen ve …

Bir cevap yazın