Yayın İlkeleri

Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözeteceğine..

• Fertlerin beden ve ruh sağlığına zarar verecek haber ve fotoğraflara yer vermeyeceğine…

• Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayınlar yapmayacağına..

• Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunmayacağına..

• Cevap ve düzeltme haklarına saygılı olacağına..

• Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmayacağına..

• Saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmayacağına..

• Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayımlanmasında tarafsızlık doğruluk, ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olacağına..

• Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapacağına; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmayacağına ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmayacağına..

• Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmeyeceğine…

• Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılamayacağına ve kınamayacağına..

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın   yapmayacağına…

Serhat Yaşam Söz vermiştir.

Bir cevap yazın