Teknolojinin Medya Üzerindeki Etkisi

Son yıllarda yazılı medya çok önemli değişimler yaşadı. Geleneksel medyadan yeni nesil medyaya geçiş dönemini yaşamaktayız. Teknolojinin medya üzerindeki etkisi, modern medyayı bir araç olarak kulanan gazeteciler içinde sektörde bir amaç olmuştur.

Günümüzde İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması ve yeni medya kavramının ortaya çıkması ile birlikte medyanın “geleneksel” ve “yeni” biçiminde ayrışma yaşandığını görüyoruz. Teknolojinin tetiklediği yeni dünya düzeni, eski uygulamaları ve alışkanlıkları tamamen değiştirmektedir.İnternetin yarattığı ve temel altyapısını oluşturduğu yeni medya ve internet teknolojileri, artık eski medya olarak adlandırdığımız klasik iletişim yöntemlerine karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır.

Artık gelişen teknoloji ve bunun somut yansıması olan teknolojik gereçler, gündelik yaşantımıza doğrudan ya da dolaylı yollarla etki etmektedir. Günümüzde sosyal çevremizle olan ilişkilerimizden satın alma alışkanlıklarımıza kadar birçok süreçte teknoloji belirleyici konumdadır. Bilgi edinme faaliyeti ve iletişim süreci de teknolojinin gelişimiyle paralel olarak biçimlenen alanlardır. 1990’lı yıllarda gündelik yaşantımıza dahil olan internetin, küresel ölçekte bir iletişim mecrasına dönüşmesi ve beraberinde geleneksel medya olarak adlandırdığımız alan ile arasında oluşan farklılıklar günümüzde internet medyanın açık ara öncülüğünü görüyoruz.

Medya sektöründe Gazetecilikte girilen yeni dönem, internetin tarih sahnesine çıkması ile dijital gazetecilik anlayışı üzerinden değerlendirmek gerekirse internet ortamında oluşan habercilik yayınlık konusunda öncü olduğunu görebiliyoruz.

Yeni nesil medyada geleneksel gazetecilik anlayışı ile internet tabanlı yeni iletişim teknolojileri sayesinde oluşan habercilik pratikleri arasındaki farklar oluşmaktadır.İnternetin tarih sahnesine çıkması ile gelişen yeni medya anlayışı, haber üretiminde ve gazetecinin hedef kitle ile olan ilişkisinde yaşanan farklılıkları beraberinde getirmiştir.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler medya sektörünü tahmin edilenden daha fazla etkilediği görülmektedir. Medya söktöründeki yöneticiler ve Gazeteciler artık haberin kaynağına ulaşmak ve haberi okuyuculara ulaştırmak için hem kolaylıklar hemde zorlukları beraberinde getirmiştir. Gazeteciler olarak yapmamız gereken vecut duruma hızlı uyum sağlamak ve bunda başarı ile çıkmaktır.

Erkan SARIKAYA

Siyasal Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Göz Atın

Yapay Zeka Teknolojileri ve Hayatımıza Olan Etkileri

Yapay zeka, doğal zekayı taklit ederek insanlar tarafından yapılan bazı işlerin makineler ve robotlar tarafından …

Bir cevap yazın